Salarisverwerking

Een goede salarisadministratie is van belang voor u als ondernemer maar zorgt daarnaast tevens voor tevredenheid bij uw personeel. Door één of meerdere werkzaamheden uit te besteden krijgt u meer gelegenheid om zich bezig te houden met uw ondernemings- activiteiten.

Op het gebied van Ondersteuning is er de mogelijkheid om de verwerking door één van onze medewerkers op uw kantoor te blijven doen. Tijdens ziekte of afwezigheid van uw salaris-administrateur garanderen wij de continuïteit van de salarisadministratie zodat er geen achterstand ontstaat. Uw administratie voldoet altijd aan de sociale- en fiscale wet- en regelgeving. Wij verwerken de gegevens en zijn voor u een adviserend en ondersteunend aanspreekpunt.

 

(Digitale) Verwerking  ( web applicatie  )  Advies
 – salarisspecificaties per periode  – proforma berekeningen
 – variabele overichten
 – mogelijkheid tot journaalposten  Fiscus
 – betalingen  SEPA  – Aangifte loonheffing
 Jaarwerk

-Loon opgave medewerker

-Cumulatieve overzichten  op jaar basis

– Pensioenfondsen

– Diverse sociale fondsen